In de categorie bespreken we alle grappen ooit uitgehaald in PBX.

Felix
Als we het willen hebben over humor kunnen we er niet omheen. Felix is gewoon de humorist van de reeks. Hem hier niet vermelden zou zijn als spreken over Ter Zake en Phara De Agiera niet vermelden.
Toch is Felix niet zomaar de grapjas uit de reeks en daarom zullen we ons vooral focussen op grappen van Felix die een meerwaarde kende voor een aflevering.