Pol & Jessie
In enkel afleveringen worden toespelingen gemaakt op de band tussen Pol en Jessie. Een overzicht:
Afl. 16:'De grote Odul':
Wanneer Jessie alleen op onderzoek gaat achter de sekte van de 'Grote Odul' maakt Pol zich zorgen. Jonathan hiks plaagt hem daarmee en om zichzelf een houding te geven antwoordt hij:" Samen uit, samen thuis." In zijn machteloze woede gaat hij dan maar op reportage. Maar wanneer Jessie intreed tot de sekte breekt hij 's nachts in om haar te redden. Dit helemaal niet tot de verbazing van Hiks, die Bodo zelfs de opdracht gaf Pol te helpen.
Afl. 19:'De geheimzinnige geldgooier':
Wanneer er een bompakket in het ziekenhuis wordt afgegeven, moet Pol dit pakket naar buiten brengen. Terwijl hij duizend doodsangsten doorstaat en iedereen toeroept op de kamers te blijven holt Jessie hem achterna. Wanneer hij de trappen afdondert neemt Jessie nog enkele foto's en wanneer Pol het pakket achter een bem gooit trekt ze ook nog een pak foto's. Wanneer ze later samen bij Hiks zitten kan ze niet over Pols moedige optreden zwijgen. En wat betekent die verliefde blik in haar ogen?
Afl. 23:'De bombeer':
Wanneer Jessie in het ziekenhuis belandt plaagt Felix hem dat hij de stetoscoop, die hij ontvreemde, per se zelf wil terugbrengen, om zo langs zíjn Jessie te kunnen gaan. Ook belaadt hij haar onder de cadeautjes, zoals de beer.
Afl. 32:'Smokkeljacht':
Wanneer Jessie wordt gegijzeld op een smokkeljacht gaat Pol door een hel. Hij doet er alles aan om haar te bevrijden. Hij gaat daarbij zeer fanatiek te werk en neemt zelfs de leiding op het zeiljacht over. Zijn vreugde bij de bevrijding van Jessie is uitzinnig.
Afl. 38:'Intern onderzoek':
Wanneer Pol naar de nieuwe adjunct van Commissaris Stapel kijkt reageert Jessie heel heftig door Pol een trap tegen de schenen te geven. Is Jessie jaloers?
Afl. 39:'Rotte Appels':
Wanneer Jessie en Pol te dicht in de buurt komen van een criminele bende, wordt er een aanslag beraamd tegen hen. Ze ontkomen op het nippetje maar hebben waarschijnlijk een band voor het leven.
Afl. 41:'Herry om Harry':
Pol kan zijn teleurstelling amper verbergen wanneer Jessie zonder hem naar Lanaken en met haantjes gaat.
Afl. 46:'Felix de Superkat (2)':
Ook hier moet Pol door een hel gaan wanneer zijn Jessie in de handen is gevallen van Leo Costello, een berucht gangster.
Afl. 53:'Bokrijkdaalders':
Pol kan zijn woede amper beheersen als Haantjes hem verteld dat hij iemand ontmoette in Bokrijk die sprekend op Jessie lijkt. Hij vreest dat zo haar coveropdracht in gevaar komt. Wanneer Jessie niets van zich laat horen gaat hij de dag nadien als de bliksem naar Bokrijk. Daar gaat hij overmoedig te werk bij de bevrijding van Jessie. Gelukkig is Waldo er nog om de meubelen te redden.
Afl. 61:'Dilema voor Andrea':
Pol houdt zich opvallend op de vlakte als het gaat over wat hij vindt van de knappe Andrea. Hij beprkt zich tot een terughoudende" Die jonge omroepster bij de BRT(N).

Het zijn onrechtstreekse toespelingen, maar geven toch aan dat er een band was tussen Pol en Jessie. Hoe ver die ging zal wel altijd een mysterie blijven, maar laten we er maar vanuit gaan dat dat dan ook niet voor onze oogjes bestemd was.

Felix Haantjes <- Adèle Pluym -> Willem De Pachter
Adèle Pluym heeft een woelig liefdesleven in de reeks. Ook Felix draait soms sneller dan de gevoeligste windhaan, en Willem, wel dat is één grote comdiant, toch als je alles eens nagaat.
Afl. 11:'Minitrip met hindernissen':
Pluym en Haantjes beleven 'samen' een leuk dagje in Bellewaerde.
Afl. 12:'De Heks van Rostenberghe':
Wanneer Pol Juffrouw Pluym gaat bezoekn namens de redactie, ze ligt thuis te bed mùet rode hond, verwijt Haantjes hem een Pluym-strijker te zijn. Willem zegt daarop dat Haantjes daar ook vlot mee om kan, met Pluym-strijken. Felix ontkent dat door dat af te doen als carrièreplanning.
Afl. 18:'Komkommertijd':
Adèle gaat de hele aflevering door een hel wanneer Max Nepomucenos Felix, De Vergulde Vedre, Haantjes ontvoerd. Ze weet van geen houtpeilenmaken en verliest zelfs haar vertrouwen in meneer Jonathan. Haar vreugde kan ook niet op wanneer felix in haar bijzijn bevrijd wordt. De kussen zijn welgemeend.
Afl. 19:'De geheimzinnige geldgooier':
Adèle ontfermt zich als een zorgzame moeder over haar Felixje. Deze zijn ogen krijgen, beiden een kleurtje van de smokkelbende.
Afl. 31:'De Gemaskerde Wringer':
Ook hier is Adèle er voor haar Felixje, nadat hij te bruusk was in het spel. Een verschot en veel aandacht van Pluym zijn het gevolg.
Afl. 36:'Liefdesverdriet':
In deze aflevering is er een eerste indicatie dat Pluym niet veel meer voelt voor Felix, wanneer ze zich inschrijft bij het huwelijksbureau Heminep. Toch groeit er niks tussen haar en haar eventuele huwelijkspartner.
Afl. 41:'Herry om Harry':
Pluym wordt razend als ze Felix ziet dansen met een knappe juffrouw. Ze neemt de dans over van die dame en neemt Felix uiteindlijk mee naar huis.
Afl.47 De Sollicitanten:'':
Wanneer Felix zich verkleed als vrouwelijke secretarrese komt Juffrouw Pluym juist langs. Achteraf spreekt ze zcig bezorgd uit over wat hij in zijn vrije tijd uitspookt.
Afl. 73:'De Magische Bodhisvatva':
De Meest cruciale aflevering. Wanneer Adèle en Felix door toedoen van Waldo en Pol vastkomen te zitten in de lift beginnen ze te vrezen voor hun leven. Juist wanneer ze elkaar iets willen zeggen, iets liefdevols waarschijnlijk, brengt Waldo de lift weer in gang. Een gelijkaardige truck vond eerder plaats tussen Pol en Ann. (Merlina, afl.37 Dubbelspel)

Afl. 86:'De knapste Coco':
Wanneer Felix voor de twee maal haar vaas breekt dan zegt ze:"Geeft niet Felix. Beter een gebroken vaas dan een gebroken ha.... vriendschap."
Afl. 96:'Voor de eer van Pluym':
Felix zal nooit meer taartjes eten met Pluym en Pluym zelf die heeft haar oogje laten vallen op Willem de Pachter, weduwnaar en vader van drie dochters.


Het spanningsveld tussen Adèle en Felix is cruciaal in vele afleveringen, maar draait vooral rond genegenheid en het aangenaam vinden van elkaar en in veel mindere mate over liefde.
Willem en Adèle daar en tegen.... Ze trouwden waarschijnlijk niet veel na het afscheid van Archibald....