Tack Productions: Disclaimer
Deze site dient niet tot commercieel doel !
Deze site is enkel gemaakt uit een herinnering van de kindertijd.
Ze behoort tot een deel van een persoonlijke homepage, ontsproten uit een hobby.
Het is dus enkel de bedoeling om de bezoekers, vrienden, familie (en vooral mijn generatie en mezelf)
even terug te laten kijken in de tijd..
Media
Speciale aandacht voor het audio-visuele aspect van de site.
Het is duidelijk dat er op de diverse media rechten bestaan.
Maar in vele gevallen is het niet duidelijk waar die rechten precies liggen.
Ook is het tentoongestelde materiaal zodanig opgesteld dat het kwalitatief niet echt bruikbaar is voor commercieel doel.
Er wordt steeds copyright en naam vermeld indien deze gekend is.
Mocht U, als rechthebbende, toch bezwaar hebben tegen de getoonde media,
gelieve dit te laten weten door een mail naar ravenburgsepost@hotmail.com.
Bij voorbaat dank.
De Webmaster